Ak, ste nám poskytli osobné údaje, budú použité na nasledovné účely:

Marketing – na marketingové účely, ak nie ste našim zákazníkom, ale udelili ste súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt-in a poskytli ste nám e-mailovú adresu. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, nami a našimi partnermi usporadúvanými alebo podporovanými podujatiami, informácie o novinkách a nami a našimi partnermi predávaných alebo distribuovaných produktoch, ktoré sa týkajú len oblasti cyklistiky a zimných športov. Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási priamo v newslettri (kliknutím na link – odhlásiť za z odberu noviniek).